Dbamy o bezpieczeństwo Twojego zdrowia!

Pozarządowa jednostka naukowa typu non-profit

Narodowe Centrum Zdrowia i Biologii Człowieka Instytut Zdrowia w Warszawie jest samodzielną (pozaresortową) instytucją naukowo-badawczą typu non-profit na wzór paryskiego Instytutu Pasteura. Nasza placówka prowadzi badania naukowe, prace rozowjowe i wdrożeniowe, działalność szkoleniową i ekspertyzową oraz działalność leczniczą. Instytut podejmuje również zadania z zakresu biotechnologii i leczniczych metod eksperymentalnych. W swojej pracy duży nacisk kładziemy na realizację zadań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Pracownikami Instytutu są specjaliści z różnych dziedzin nauk medycznych i przyrodniczych.

Instytut Zdrowia w Warszawie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104) jako towarzystwo specjalistyczne oraz instytucja tworząca system szkolnictwa wyższego i nauki zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2023 poz. 742).

— Działalność naukowa

7

Działalność naukowo-badawczą prowadzimy nieprzerwanie od ponad 7 lat.

— Koszty administracyjne

10%

Koszty zarządzania działalnością jednostki, to tylko 10% rocznego budżetu.

— Beneficjenci

5,000

Każdego roku pomagamy przeszło 5 tys. pacjentom w całej Polsce.

Władze Instytutu Zdrowia w Warszawie

Przemysław Todorowicz
Przemysław Todorowicz

Dyrektor Instytutu

Elżbieta Kroszyńska
Elżbieta Kroszyńska

Dyrektor Administracyjny

Patrycja Wonatowska
Patrycja Wonatowska

Prezes Rady Nadzorczej

Dorota Zalewska
Dorota Zalewska

Członek Rady Nadzorczej

Obszary działalności

Kierunki pracy naukowej i zakres statutowej działalności Instytutu Zdrowia w Warszawie.

Ochrona zdrowia

Podejmujemy działania mające na celu ochrone zdrowia, jak i jej kontrolę, dla zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich obywateli.

Profilaktyka

W ramach działań profilaktyki chorób projektujemy i prowadzimy badania przesiewowe oraz projekty profilaktyczne skierowane do uczniów oraz seniorów.

Badania

Jednym z naszych głównych działań jest realizowanie prac naukowo-badawczych w dziedzinie medycyny, zdrowia i biologii człowieka.

Edukacja

Edukacja prozdrowotna dzieci i młodzieży w zakresie ochrony zdrowia i profilaktyki uzależnień jest jednym z naszych priorytetowych działań.

Promocja zdrowia

Instytut poprzez swoje działania, jaki i wspieranie zewnętrznych inicjatyw, dokłada starań, aby promować wśród Polaków postawy prozdrowotne.

Certyfikacja

Dbając o bezpieczeństwo zdrowia konsumentów prowadzimy program certyfikacji jakości wyrobów wprowadzanych do obrotu.

Historia Instytutu

 • 2015
 • Utworzenie niezależnej instytucji badawczej

  Podpisanie aktu intencjonalnego utworzenia z połączonych oragnizacji Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego i Higieny - Instytutu Zdrowia w Warszawie.

 • 2016
 • Nadanie statutu Narodowemu Centrum Zdrowia Publicznego i Higieny Instytutowi Zdrowia w Warszawie

  Przyjęcie przez Radę Główną Instytutu uchwał o nadaniu nazwa i nowego statutu Instytutowi Zdrowia w Warszawie

 • 2017
 • Utworzenie czasopisma naukowego "European Health Journal"

  Powołanie redakcji i rejestracja międzynarodowego czasopisma naukowego "European Health Journal".

 • 2019
 • Powstanie Zespołu Poradni Specjalistycznych przy IZWW

  Utworzenie oraz wpis do RPWDL Zespołu Poradni Specjalistycznych, który jest jednostką leczniczo-badawczą wchodzocą w skład Zakładu Medycyny i Zdrowia Człowieka.

 • 2020
 • Powołanie Poradni Cannabis w ramach ZPS

  Poradnia Cannabis została powołana w ramach struktóry Zespołu Poradni Specjalistycznych jako jednostka lecznicza prowadząca badania w zakresie medycznego wykorzystania kanabinoidów

 • 2022
 • Nadanie nowej nazwy: Narodowe Centrum Zdrowia i Biologii Człowieka Instytut Zdrowia w Warszawie

  Nadane nowej nazwy, która ma lepiej odzwierciedlać działalność instytutu i podkreślać kierunki prowadzonych badań.

Zostań Mecenasem Polskiego Zdrowia