Wspierając rozwój nauki dajesz swojej firmie nowe możliwości

Tytuł Mecenasa Polskiego Zdrowia jest szczególnym wyróżnieniem dla firm, które prowadzą swoją działalność zgodnie z założeniami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Tytuł nadawany jest przez Prezesa Narodowego Centrum Zdrowia i Biologii Człowieka podmiotom, które wspólnie z Instytutem Zdrowia angażują się w działalność na rzecz rozwoju nauki.

Przez okres uczestnictwa w Mecenacie Polskiego Zdrowia, Twoja firma będzie miała przywilej posługiwania się logo Instytutu Zdrowia w Warszawie w swoich materiałach promocyjnych.

Wyższy poziom wizerunku Twojego biznesu

Wzrost lojalność

Zwiększenie lojalności konsumentów. Przez okres uczestnictwa w Mecenacie Polskiego Zdrowia, Twoja firma będzie miała przywilej posługiwania się logo Instytutu Zdrowia w Warszawie w swoich materiałach promocyjnych.

Większa wiarygodność

Wzmocnienie wiarygodności firmy. Przez okres uczestnictwa w Mecenacie Polskiego Zdrowia, Twoja firma będzie miała przywilej posługiwania się logo Instytutu Zdrowia w Warszawie w swoich materiałach promocyjnych.

Wzrost zaufania

Zaufanie klientów i pracowników. Przez okres uczestnictwa w Mecenacie Polskiego Zdrowia, Twoja firma będzie miała przywilej posługiwania się logo Instytutu Zdrowia w Warszawie w swoich materiałach promocyjnych.

Większe zainteresowanie

Wzrost zainteresowania inwestorów. Przez okres uczestnictwa w Mecenacie Polskiego Zdrowia, Twoja firma będzie miała przywilej posługiwania się logo Instytutu Zdrowia w Warszawie w swoich materiałach promocyjnych.

W 2002 roku niezależna agencja badawcza MORI przeprowadziła badania, wedle których 34% konsumentów zakupiło produkt lub usługę, gdy dowiedziało się, że część zapłaconej kwoty przeznaczana była na jakiś cel społeczny.
Z kolei badania Business in The Community oraz Research International LTD pokazały, iż przy porównywalnej jakości i cenie produktów ponad połowa osób biorących udział w badaniu wybierała produkt związany z celem społecznym.
Image Description