O Wydawnictwie

Wydawnictwo Naukowe Instytutu Zdrowia w Warszawie jest jednostką organizacyjną Narodowego Centrum Zdrowia i Biologii Człowieka i podlega Dyrektorowi Instytutu Zdrowia. Nadzór nad Wydawnictwem sprawuje Dyrektor Naukowy Instytutu Zdrowia.

Publikujemy tytuły z zakresu:

  • medycyny i zdrowia,
  • biologii człowieka,
  • psychologii,
  • oraz nauk pokrewnych.

Celem działalności jest publikacja:

  • wydawnictw naukowych (również obcojęzycznych),
  • czasopism naukowych,
  • materiałów konferencyjnych,
  • podręczników i materiałów dydaktycznych,
  • wydawnictw własnych i zleconych.

Zostań Mecenasem Polskiego Zdrowia