Struktura organizacyjna

Wykaz komórek naukowych i administracyjnych

Jednostki naukowo-badawcze

ZM

Zakład Medycyny i Biologii Człowieka

Zakres działalności i uprawnienia zakładu:

 • Prowadzenie badań w obszarze zdrowia człowieka i jego biologii.
 • Opracowywanie ekspertyz i opinii w zakresie medycyny.
 • Ocena dokumentacji w procesie akredytacyjnym i certyfikacyjnym.

ZL

Zakład Biotechnologii i Chemii Leków

Zakres działalności i uprawnienia zakładu:

 • Prowadzenie badań w obszarze procesów biologicznych i biochemicznych.
 • Opracowywanie ekspertyz i opinii w zakresie m.in. biochemii i chemii medycznej.

ZP

Zakład Psychologii Klinicznej

Zakres działalności i uprawnienia zakładu:

 • Prowadzenie badań w obszarze psychologii i dobrostanu człowieka.
 • Opracowywanie ekspertyz i opinii w zakresie psychologii.
 • Krajowa certyfikacja psychoterapeutów.

ZR

Zakład Roślin Zielarskich i Mykologii Leczniczej

Zakres działalności i uprawnienia zakładu:

 • Prowadzenie badań w obszarze roślin zielnych i grzybów leczniczych.
 • Hodowla roślin i grzybów leczniczych.
 • Opracowywanie nowych leków i suplementów roślinnych.

ZE

Zakład Metod Eksperymentalnych

Zakres działalności i uprawnienia zakładu:

 • Prowadzenie badań nad nowymi metodami leczniczymi i terapeutycznymi.
 • Opracowywanie norm i wytycznych dla nowych terapii eksperymentalnych.

Centralny Ośrodek Analiz i Normalizacji

Zakres działalności i uprawnienia ośrodka:

 • Przetwarzanie i analiza danych badawczych.
 • Opracowywanie norm dla systemów i procesów.
 • Tworzenie raportów i statystyk dla zespołów naukowych.

Zespół Poradni Specjalistycznych

Zakres działalności i uprawnienia podmiotu:

 • Świadczenie usług medycznych.
 • Badania kliniczne i statystyka medyczna.
 • Prowadzenie eksperymentalnych terapii.

BA

Biuro Akredytacji

Zakres działalności:

 • Prowadzenie procesów akredytacyjnych dla podmiotów leczniczych i kierunków edukacyjnych jednostek szkolnictwa.

BC

Biuro Certyfikacji

Zakres działalności:

 • Prowadzenie postępowań certyfikacyjnych o wydanie pozytywnej oceny dla wyrobów.

Jednostki administracyjne

DB

Departament Badań i Rozwoju

DR

Departament Rozliczeń i Zasobów Wewnętrznych

DP

Departament Prawno-Legislacyjny

DE

Departament Edukacji i Kształcenia Kadr

DC

Departament Cyfryzacji i Wydawnictw

DK

Departament Promocji i Komunikacji Społecznej

BK

Biuro Organizacji Konferencji

BS

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Zostań Mecenasem Polskiego Zdrowia