Struktura organizacyjna

Wykaz komórek naukowych i administracyjnych

Jednostki naukowo-badawcze

ZM

Zakład Medycyny i Biologii Człowieka

Zakres działalności i uprawnienia zakładu:

 • Advanced Analytics
 • Digital Marketing
 • Organization

ZL

Zakład Biotechnologii i Chemii Leków

Zakres działalności i uprawnienia zakładu:

 • Advanced Analytics
 • Digital Marketing
 • Organization

ZP

Zakład Psychologii Klinicznej

Zakres działalności i uprawnienia zakładu:

 • Advanced Analytics
 • Digital Marketing
 • Organization

ZR

Zakład Roślin Zielarskich i Mykologii Leczniczej

Zakres działalności i uprawnienia zakładu:

 • Advanced Analytics
 • Digital Marketing
 • Organization

ZE

Zakład Metod Eksperymentalnych

Zakres działalności i uprawnienia zakładu:

 • Advanced Analytics
 • Digital Marketing
 • Organization

Centralny Ośrodek Normalizacyjny

Zakres działalności i uprawnienia ośrodka:

 • Advanced Analytics
 • Digital Marketing
 • Organization

Zespół Poradni Specjalistycznych

Zakres działalności i uprawnienia podmiotu:

 • Advanced Analytics
 • Digital Marketing
 • Organization

BA

Biuro Akredytacji

Zakres działalności:

 • Advanced Analytics
 • Digital Marketing
 • Organization

BC

Biuro Certyfikacji

Zakres działalności:

 • Advanced Analytics
 • Digital Marketing
 • Organization

Jednostki administracyjne

DB

Departament Badań i Rozwoju

Zakres kompetencji:

 • Advanced Analytics
 • Digital Marketing
 • Organization

DR

Departament Rozliczeń i Zasobów Wewnętrznych

Zakres kompetencji:

 • Advanced Analytics
 • Digital Marketing
 • Organization

DP

Departament Prawno-Legislacyjny

Zakres kompetencji:

 • Advanced Analytics
 • Digital Marketing
 • Organization

DE

Departament Edukacji i Kształcenia Kadr

Zakres kompetencji:

 • Advanced Analytics
 • Digital Marketing
 • Organization

DC

Departament Cyfryzacji i Wydawnictw

Zakres kompetencji:

 • Advanced Analytics
 • Digital Marketing
 • Organization

DK

Departament Promocji i Komunikacji Społecznej

Zakres kompetencji:

 • Advanced Analytics
 • Digital Marketing
 • Organization

BK

Biuro Organizacji Konferencji

Zakres kompetencji:

 • Advanced Analytics
 • Digital Marketing
 • Organization

BH

Biuro Organizacji Pomocy Społecznej i Humanitarnej

Zakres kompetencji:

 • Advanced Analytics
 • Digital Marketing
 • Organization

Zostań Mecenasem Polskiego Zdrowia