Patronaty honorowe

Instytutu Zdrowia w Warszawie

SVG

Jak uzyskać patronat?

Instytucje, które chciałyby ubiegać się o patronat Instytutu Zdrowia w Warszawie, prosimy o wypełnienie "Wniosku o przyznanie patronatu honorowego" i przesłanie go nie później niż na 30 dni przed inauguracją wydarzenia, które ma zostać objęte patronatem.

Wniosek można przesłać pocztą tradycyjną w formie papierowej lub złożyć go w wersji cyfrowej przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP).

Zostań Mecenasem Polskiego Zdrowia